Hovedmeny

Årsmøte

Hallingdal Golfklubb

Årsmøte for 2015 ble avholdt 23.februar 2016 på Solstad Hotell

Årsmøtereferat 2015

Rapport om årsregnskapet og balanse kan fås ved henvendelse til klubben.