Hovedmeny

Årsmøte i Hallingdal Golfklubb

Hallingdal Golfklubb avholder Årsmøte onsdag 26. mai 2021 kl 18.30

Sted : Klubbhuset

Vanlige Årsmøtesaker. Saker til Årsmøtet  må være styret i hende senest onsdag 12. mai

Årsmøtet avholdes i henhold til Gol Kommunes smittevernregler

Velkommen.

Årsmelding 2020

Årsmøtepapirer slik som regnskap osv fås ved henvendelse til Inger Brit

Styret i Hallingdal Golfklubb