Hovedmeny

Flaggturnering

Høstgolf med sosial avslutning. Årets siste turnering spilles lørdag 3.oktober, med start fra kl 11:00
Startkontigent kr 100,-
Sosialt samvær etter avsluttet turnering

Flaggkonkurranse er en slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter
spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en
spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet
hvor det siste slaget ble spilt fra.