Hovedmeny

Golf Grønn Glede

 GolfGrønnGlede

Golf Grønn Glede Hallingdal Golfklubb har midler til disposisjon og kan være på tilbudssiden med instruktører og kurs, lån av utstyr og gjennomføring av kurset Veien til golf. Ta kontakt med Aud Torill Sæbø audtsabo@online.no tlf 97701011

Norges Golfforbund – Golf – Grønn Glede

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med:

  • Forsikringsselskapet If
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse Norge
  • Diabetesforbundet
  • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 

Hvorfor Golf – Grønn Glede?

Norges Golfforbund (NGF) ønsker å sette fokus på golfen som helsebringende aktivitet. De aller fleste kan spille golf. Det er en idrett som en kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen og konkurrere på like vilkår.

Felles for alle golfspillerne er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

I 2013 er det 33 golfklubber som deltar i Golf – Grønn Glede. Hallingdal golfklubb har selv valgt sine fokusområde som i år er fysisk funksjonshemmede og personer med psykiske helseproblem.

Langsiktig mål

Golf skal bli allment kjent som helsebringende aktivitet som kan drives av alle. NGF vil bidra til økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng generelt, og spesielt knyttet til satsingen Golf – Grønn Glede.

  • Vi skal rekruttere nye målgrupper til golfidretten
  • Vi skal jobbe for at deltagerne i Golf – Grønn Glede blir motivert til videre deltakelse i golfidretten. Klubbene skal skape gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud tilpasset målgruppen.
  • Spre glede!

Last ned brosjyre ved å klikke her