Hovedmeny

Komiteer

Turneringskomite Jan Torseth og Sigurd Hagen
Banekomite Jan Torseth, Steinar Aurmo og Bent Ellingsen

Valgkomite

Richard Aronsen, Knut Richard Lerskallen
Frisk Liv / Golf Grønn Glede  Else Wetterhus, Aud Torill Sæbø og Sissel-Iren S Brekko
Klubbhuskomite Styret
Klubbhus – innvendig Aud Torill, Sissel Iren, Wiebecke, Tove, Anita, Inger-Brit
Hjemmeside:  Torleiv Brekko
Trening/Pro Peter Due-Boje – 475 77 807
Golfstua Vigdis Haugen – 482 03 886

.