Hovedmeny

Nytt fra klubb og bane

Oppsummering fra styremøte Hemsedal Golf Alpin Golfbane torsdag 2. april kl 15.15 til 17.00 ( telefon)

Banen

Det ble grundig diskutert 9 eller 18 hull. Dersom en skal ha 9 hull denne sommeren , må en allikevel holde de resterende 9 i rimelig god stand. Det endte opp med en mellomløsning: Fra åpning til 11. juli er det 9 hull.
Fra 11. juli til 30. august vil banen ha 18 hull. Så reduseres det til 9 siste del av sesongen.
På banen vil Frank, Noel og Bent arbeide i sommer, inklusive kafe og proshop.
Klubben har sagt seg villig til å hjelpe til i kafeen slik at vi unngår personalkostnad der.

Fritt spill

Årskort vil koste kr 4 650( som i fjor med økning av konsumprisindeks )
Barn under 15 år betaler kr 1 000
Innbetaling på Årskort sendes ikke ut til medlemmene i klubben. Du kjøper Fritt Spill Kort når du kommer på banen.
Det satses  på en økt omsetning i Proshop. Her blir det varer fra Etonic . Et kvalitetsmerke få andre golfbaner har.

Turneringer

En satser på en åpningsturnering 11. juli = Sommerturnering.
Kjerringkjeften Invitational ble en stor suksess i 2019 og videreføres sist helg i august.- 29.- 30.
Golfbanen i samarbeid med klubben ønsker flere til turneringer.

Styret for banen er betinget optimistiske med hensyn til sesongen 2020.
Man vil arbeide for, og håper på at banen blir mye brukt.
Bent åpner banen så snart det er mulig – mulig allerede tidlig i mai?

Ønsker alle velkommen til Hemsedal Golf Alpin Golfbane

Inger- Brit Vindegg
Styremedlem Hemsedal Golf Alpin
Leder Hallingdal Golfklubb.