Hovedmeny

Nytt handicapsystem

Fra 1.mars er det World Handicap System(WHS)skal benyttes for å beregne riktig handicap. Du kan lese mer om hvordan dette vil arte seg på Golfforbundets hjemmeside.

Informasjon om WHS